Stroompanne?

Bereken hier hoeveel batterijen u nodig heeft

Stroompanne?

Volg ons op

  vimeo linkedin

Privacy

 Uw privacy is gewaarborgd.

Consumenten en overige bezoekers van de website van Batterystreet ontvangen géén commerciële informatie van Batterystreet, al dan niet via e-mail, tenzij zij de wens daartoe uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven door activering van een daartoe bestemde knop op de webpagina van Batterystreet.

De door consument ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van consument. De gegevens van consument worden opgenomen in een centraal bestand van Batterystreet. Enkel als de consument hiervoor toestemming heeft verleend kunnen deze gegevens worden gebruikt om de consument volledig up-to-date te houden voor wat betreft de branche- en productontwikkelingen. Battery street verspreidt voor dit laatste doel een e-mail nieuwsbrief.

De consument is te allen tijde bevoegd aan Batterystreet mede te delen dat hij de hier bedoelde commerciële informatie niet meer wenst te ontvangen, waarna Batterystreet zo spoedig mogelijk tot het stopzetten daarvan zal zorg dragen.

De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De consument kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Batterystreet over zijn persoon worden opgenomen in het bestand van Batterystreet. De consument is gerechtigd kostenloze wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn. Om het toegangs-, wijzigings- of verzetsrecht uit te oefenen kan de consument zich per post richten tot Batterystreet.be, Nijverheidslaat +50/56, 8540 Deerlijk, Belgie of per e-mail tot webshop@batterystreet.be.  

Batterystreet verstrekt de persoonlijke gegevens van de consument, en meer in het bijzonder het e-mailadres, NIET aan derden, tenzij met zijn uitdrukkelijke toestemming.

Batterystreet neemt alle maatregelen om het inzien van uw klant- en ordergegevens af te schermen voor derden. Batterystreeet streeft voortdurend naar verbetering van de beveiliging op basis van de nieuwste technologieën.